Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 31.08.2017
Schválený rozpočet 878 876 000 Kč -148 669 000 Kč Schválený rozpočet 1 027 545 000 Kč
Upravený rozpočet 962 405 700 Kč -247 600 000 Kč Upravený rozpočet 1 210 005 700 Kč
běžné příjmy 954 917 700 Kč běžné výdaje 870 000 700 Kč
kapitálové příjmy 7 488 000 Kč
-289 880 000 Kč
investice 297 368 000 Kč
Skutečnost 654 494 369 Kč 129 160 578 Kč Skutečnost 525 333 791 Kč
běžné příjmy 651 667 332 Kč běžné výdaje 466 075 133 Kč
kapitálové příjmy 2 827 037 Kč
-41 812 923 Kč
investice 44 639 960 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
investice Kamencové jezero 1626000000 43 050 000 Kč
31707000000 31707000000 29 090 000 Kč
Obecná položka viz název 0 16 079 000 Kč
Energetické opatření MŠ Kamarád 31606000000 16 000 000 Kč
Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova - I. etapa 1503000000 14 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Obecná položka viz název 0 10 702 000 Kč
MŠ Jiráskova - Fond oprav 314000000 6 100 000 Kč
Obnova kulturních památek - Fasáda SKKS 2550000000 4 080 000 Kč
Chomutovská bytová, a. s. 27341313 3 278 000 Kč
MMCH - provoz budov - příjmy z pronájmu 222 2 100 000 Kč