Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 31.10.2017
Schválený rozpočet 878 876 000 Kč -148 669 000 Kč Schválený rozpočet 1 027 545 000 Kč
Upravený rozpočet 971 818 700 Kč -247 276 000 Kč Upravený rozpočet 1 219 094 700 Kč
běžné příjmy 963 830 700 Kč běžné výdaje 866 703 700 Kč
kapitálové příjmy 7 988 000 Kč
-300 774 000 Kč
investice 308 762 000 Kč
Skutečnost 785 162 301 Kč 78 937 321 Kč Skutečnost 706 224 980 Kč
běžné příjmy 781 150 938 Kč běžné výdaje 579 524 870 Kč
kapitálové příjmy 4 011 363 Kč
-97 139 365 Kč
investice 101 150 727 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
investice Kamencové jezero 1626000000 59 050 000 Kč
31707000000 31707000000 19 006 000 Kč
Obecná položka viz název 0 17 048 000 Kč
Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova - I. etapa 1503000000 16 000 000 Kč
31701000000 31701000000 13 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Obecná položka viz název 0 10 732 000 Kč
MŠ Jiráskova - Fond oprav 314000000 6 100 000 Kč
Chomutovská bytová, a. s. 27341313 3 278 000 Kč
MMCH - provoz budov - příjmy z pronájmu 222 2 190 000 Kč
ZŠ Školní - Fond oprav 308000000 1 850 000 Kč