Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 31.12.2017
Schválený rozpočet 878 876 000 Kč -148 669 000 Kč Schválený rozpočet 1 027 545 000 Kč
Upravený rozpočet 997 758 700 Kč -247 276 000 Kč Upravený rozpočet 1 245 034 700 Kč
běžné příjmy 988 882 700 Kč běžné výdaje 889 209 700 Kč
kapitálové příjmy 8 876 000 Kč
-302 396 000 Kč
investice 311 272 000 Kč
Skutečnost 968 240 319 Kč -38 459 559 Kč Skutečnost 1 006 699 878 Kč
běžné příjmy 962 289 820 Kč běžné výdaje 753 306 164 Kč
kapitálové příjmy 5 950 499 Kč
-209 882 492 Kč
investice 215 832 991 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
investice Kamencové jezero 1626000000 59 050 000 Kč
Obecná položka viz název 0 17 048 000 Kč
Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova - I. etapa 1503000000 16 000 000 Kč
31701000000 31701000000 14 160 000 Kč
Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Čelakovckého 1508000000 9 800 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Obecná položka viz název 0 10 760 000 Kč
MŠ Jiráskova - Fond oprav 314000000 6 100 000 Kč
Chomutovská bytová, a. s. 27341313 3 278 000 Kč
MMCH - provoz budov - příjmy z pronájmu 222 2 066 000 Kč
ZŠ Školní - Fond oprav 308000000 1 850 000 Kč